Naša odeća je korišćena u editorijlalu VOGUE magazina broj 11 9/2018.

www.vogue.cz

Rad sa TV show doneo je dosta zanimljiih kostima.

tvojatvar.markiza.sk

Sarađujemo sa TV show SLOU DAYS koji se bavi odrćivom modom.

www.slou.cz

Naše prodavnice